Със Заповед № РД-04-67 от 26 февруари 2018 г. на кмета на община Шабла  дните 27 и 28 февруари (вторник и сряда) са обявени за  неучебни, за двете училища на територията и.
Предприетите действия са във връзка със силно влошените метеорологични условия – снеговалежи, силен вятър и навявания по пътищата, както и поради увеличаване броя на учениците, отсъстващи от учебни занятия, по здравословни причини.